Om Indutek

Indutek blev etableret i 1994 og er i den mellemliggende periode blevet en af de førende leverandører af specialudstyr til industriel automatisering. Vores produkter dækker området fra “mand-maskine” interface via Touch baseret industri-PC udstyr, til State-Of-Art Lineære aktuatorer og præcisions-gear samt specialudviklet elektro-mekanisk udstyr.

Automatiserings-komponenter er ikke bare “sorte kasser” men vitale dele i en proces, der ved svigt kan koste dyrt. Derfor arbejder vi tæt sammen med vores leverandører, med det fælles mål at levere bedst mulige produkter og support, med drifts-sikkerhed og kvalitet i højsædet.

Et produkt fra Indutek regnes først for solgt, når kunden har fået løst sin opgave og applikationen fungerer i følge de specificerede krav.

Service – Et ord alle kan. Spørgsmålet er, hvad der ligger bagved. Hos os yder vi altid service, der bygger på vort dybdegående kendskab til industriens krav og de elementer der ofte gør forskellen imellem succes og det modsatte – og ikke mindst hvordan forskellige faktorer spiller sammen i konkrete maskintyper og systemer.

Hotline service – En rigtig hotline handler ikke kun om at have en åben telefonlinie. Det handler også om, at der er personer i den anden ende, der gennem relevant uddannelse og praktisk arbejde ved lige præcis, hvordan den aktuelle maskine eller software er skruet sammen. Dette er et absolut krav, og en selvfølgelighed hos Indutek

Uddannelse – Indutek afholder fra tid til anden kurser og seminarer i optimal anvendelse af vores systemer og komponenter. Ring for nærmere oplysninger.

English

Indutek was founded in 1994, and has grown to become a leading supplier of special-equpiment for use in the field of industrial automation. Our products cover the areas from “man – machine” interface via touch-controlled industrial PC equipment, thru state-of-the-art linear servomotors and precision bearing reducers to specially developed electro-mechanical equipment. Components for industrial automation are not just “black boxes”, but comprise many vital parts in a long process, that can prove very costly if breakdowns were to occur. This is why Indutek works closely with our suppliers, in order to obtain the best possible end product and customer support, always with the optimal reliability and quality in mind.

A product from Indutek is only considered sold, once the customer has solved his/her problem and the application is working according to agreed specifications.

Service – An often used word. But what does it really cover? Indutek defines service as: “Our way of offering our profound knowledge to the specific criteria requested by the customer.

Hotline service – A genuine hotline is not about having an open line, but having knowledgable people at the other end, who through relevant education and field work, know excactly how the actual application or software works. This is an indisputable requirement and the way Indutek works.

Seminars -Indutek does, from time to time, offer seminars and briefings into the optimal use of our systems & components. For further details, please contact us.